Showing all 5 results

EACH մանկական անվաչմուշկ

AMD 29000
Կարգավորվող չափով Size: M(33-36) L(37-40) Ակեր 82A Բարձր անդրադարձ Bearing: Ածխածնային պողպատից ABEC-7 Frame: Ալյումինե խառնուրդ Երեխաների և դեռահասների համար
Select options

EACH մանկական անվաչմուշկ

AMD 29000
Կարգավող չափով անվաչմուշկներ չափը: M(33-36) L(37-40) Ակեր 82A Բարձր անդրադարձ Bearing: Ածխածնային պողպատից ABEC-9 Շրջանակ Երեխաների և դեռահասների համար
Add to cart

EACH մանկական անվաչմուշկ

AMD 29000
Կարգավորվող չափով չափը: M(33-36) L(37-40) Ակեր 82A Բարձր անդրադարձ Bearing: Ածխածնային պողպատից ABEC-9 Շրջանակ Ալյումինե խառնուրդ Երեխաների և դեռահասների համար
Add to cart

Անվաչմուշկ Սև

AMD 39000
Բարձրորակ չորս անիվային պրոֆեսիոնալ անվաչմուշկ
Select options

Անվաչմուշկ 42-44

AMD 39000
Բարձրորակ պրոֆեսիոնալ անվաչմուշկ
Add to cart